Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Janik

Podział majątku

Sprawny podział majątku w Gdyni - pomoc adwokata

 

Kompleksowe prowadzenie spraw, które dotyczą podziału majątku w Gdyni, to jedna ze specjalności kancelarii prawnej. Dotyczyć one mogą zarówno majątku małżeńskiego, jak i tego, który powstał na skutek utworzenia spółki cywilnej. Mieszkanie, samochód, wierzytelności, udziały w firmie czy w spółce - to przykładowe rzeczy, jakich w ciągu trwania małżeństwa mogą dorobić się małżonkowie. W momencie ich formalnego rozstania konieczny jest podział tego majątku i rozliczenie wszystkich nakładów z majątku wspólnego małżonków na ich osobiste oraz środków, jakie pochodziły z majątków osobistych (czyli przed zawarciem małżeństwa) na ich wspólny. Podział majątku może nastąpić podczas rozprawy rozwodowej lub w postępowaniu nieprocesowym. W pierwszym przypadku jest to uzależnione od tego, czy w ocenie sądu ta kwestia nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Warunkiem jest też zgodność małżonków co do sposobu podziału majątku. W przypadku kwestii spornych rozwiązaniem może być ustanowienie rozdzielności majątkowej i podzielenie majątku przed rozwodem. Można też poczekać na orzeczenie rozwodu i zrobić podział majątku później.

Benignius
leges
interpretandae
sunt, quo
voluntas
earum
conservetur

Adres:

ul. Starowiejska 58/6

81-356 Gdynia

Kontakt:

+48 609 609 717

t.janik@tomasz-janik.pl