Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Janik

Prawo cywilne

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

  • prawo zobowiązań: dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów, reprezentacja w negocjacjach z kontrahentami, udzielanie porad prawnych,
  • własność i inne prawa rzeczowe: reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz doradztwo w zakresie ochrony własności i posiadania, współwłasności, podziału majątku wspólnego, zasiedzenia, służebności i innych,
  • prawo lokalowe: bieżąca obsługa prawna zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących uchwał wspólnot mieszkaniowych (uchylenia, stwierdzenia nieistnienia), reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz doradztwo w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustanawiania odrębnej własności lokali.
  • prawo spadkowe: reprezentacja w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek oraz dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe, przygotowywanie projektów umów dotyczących kwestii związanych z dziedziczeniem,
  • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
  • pomoc prawna dotycząca obrotu nieruchomościami, analizy stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie projektów umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych oraz uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów polskich za granicą,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o ochronę dóbr osobistych.

 

Obsługa prawna osób fizycznych na terenie Gdyni

 

Świadczona przez kancelarią adwokacką obsługa prawna osób fizycznych w Gdyni obejmuje szeroki zakres doradztwa w wielu dziedzinach prawa. Pomoc prawnika, który zadba o odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta, przydać się może w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami czy instytucjami. Obsługa prawna osób fizycznych realizowana jest w sposób rzetelny i profesjonalny.

Benignius
leges
interpretandae
sunt, quo
voluntas
earum
conservetur

Adres:

ul. Starowiejska 58/6

81-356 Gdynia

Kontakt:

+48 609 609 717

t.janik@tomasz-janik.pl