Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Janik

Prawo administracyjne

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami pierwszej oraz drugiej instancji,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji oraz koncesji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Benignius
leges
interpretandae
sunt, quo
voluntas
earum
conservetur

Adres:

ul. Starowiejska 58/6

81-356 Gdynia

Kontakt:

+48 609 609 717

t.janik@tomasz-janik.pl