Prawo administracyjne

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami pierwszej oraz drugiej instancji,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji oraz koncesji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

Reprezentacja

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami pierwszej oraz drugiej instancji

Reprezentacja

Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Przygotowywanie opinii prawnych

Przygotowywanie opinii prawnych  z zakresu materialnego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego

Pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji oraz koncesji

Pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji oraz koncesji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Jesteś zainteresowany
usługą?

Skontaktuj się z nami