Prawo cywilne

Obsługa prawna osób fizycznych na terenie Gdyni

Świadczona przez kancelarią adwokacką obsługa prawna osób fizycznych w Gdyni obejmuje szeroki zakres doradztwa w wielu dziedzinach prawa.

Prawo cywilne Gdynia

Pomoc prawnika, który zadba o odpowiednie zabezpieczenie interesów Klienta, przydać się może w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami czy instytucjami. Obsługa prawna osób fizycznych realizowana jest w sposób rzetelny i profesjonalny.

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

Prawo zobowiązań

Dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów, reprezentacja w negocjacjach
z kontrahentami, udzielanie porad prawnych.

Własność i inne prawa rzeczowe

Reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz doradztwo w zakresie ochrony własności i posiadania, współwłasności, podziału majątku wspólnego, zasiedzenia, służebności i innych.

Prawo lokalowe

Bieżąca obsługa prawna zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących uchwał wspólnot mieszkaniowych (uchylenia, stwierdzenia nieistnienia), reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz doradztwo w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustanawiania odrębnej własności lokali.

Prawo spadkowe

Reprezentacja w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek oraz dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe, przygotowywanie projektów umów dotyczących kwestii związanych z dziedziczeniem.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych

dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych oraz uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów polskich za granicą

Reprezentacja w postępowaniach sądowych o ochronę dóbr osobistych

Jesteś zainteresowany
usługą?

Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Tomasz Janik

ul. Abrahama 5A/3
81-352 Gdynia
Numer rachunku bankowego:
85 1950 0001 2006 0581 5654 0002
(Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)

    Napisz do nas