Prawo rodzinne – Prawnik rodzinny

Prawo rodzinne Gdynia

Sprawy rodzinne należą do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez sądy w Polsce.
Prawo rodzinne jest bardzo delikatną materią. To zapis praw i obowiązków w tak ważnych kwestiach jak np. rodzina, małżeństwo czy sprawowanie opieki nad dzieckiem albo przyznanie alimentów. Prowadzona przez nas Kancelaria adwokacka w Gdyni specjalizuje się również i w tym zakresie prawa. Prawnik rodzinny oferuje szeroki zakres pomocy Klientom, którzy stoją przed ważnymi decyzjami życiowymi. Mogą oni liczyć ze strony adwokata na reprezentację w swoich sprawach w trakcie negocjacji dotyczących alimentów czy mediacji oraz postępowania sądowego. O zakresie świadczonego przez prawnika wsparcia prawnego zawsze decyduje Mocodawca.

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

Rozwód

m.in. przygotowanie pozwu, pomoc w gromadzeniu materiałów dowodowych, udział w mediacjach i negocjacjach małżonków

Separację

Unieważnienie małżeństwa

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Uznanie skuteczności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych

Ponadto podejmujemy się zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych w sprawach alimentacyjnych oraz dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny. Dotyczyć one mogą zarówno zasądzenia alimentów m.in. na dziecko, żonę, męża, ich podwyższenia lub obniżenia, bądź też uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje również interesy Klientów w sprawach sądowych dotyczących:

 • kontaktów z dziećmi,
 • ustalenia miejsca pobytu dzieci,
 • władzy rodzicielskiej: jej przyznania, pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia,
 • rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka,
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa,
 • ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • podziału majątku wspólnego małżonków i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • ubezwłasnowolnienia, opieki i kurateli oraz adopcji.

Ponadto adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym przygotowuje na zlecenie Klientów opinie prawne, projekty umów oraz udziela porad prawnych w zakresie praw majątkowych małżonków. Dotyczy to także doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa oraz po jego rozwiązaniu. Oprócz tego zajmujemy się przygotowywaniem projektów porozumień wychowawczych.

Prawnik rodzinny – działania w interesie Klienta

Każdy problem, z jakim trafia do nas Klient, jest zawsze dokładnie analizowany. Przedstawiamy możliwe rozwiązania prawne, ryzyka, jakie mogą wystąpić oraz skutki prawne. Rozwód, separacja czy walka o prawa rodzicielskie oraz inne sprawy, jakie mieszczą się w zakresie prawa rodzinnego, są trudnymi doświadczeniami. Staramy się wspierać Klientów w przejściu tego trudnego okresu nie tylko na drodze prawnej. Analizujemy sytuację bez emocji, dzięki czemu możemy maksymalnie chronić Klienta i zadbać o to, aby nie dopuścić do błędów. Naszym celem jest efektywne działanie w interesie reprezentowanej strony. Jeśli nie uda się załatwić jakiejś kwestii na etapie negocjacji czy mediacji, wówczas dopełniamy wszelkich starań, aby w sądzie zapadło orzeczenie jak najbardziej satysfakcjonujące Klienta. W zakresie spraw podlegających prawu rodzinnemu dysponujemy doświadczeniem, co z pewnością ułatwia nam poruszanie się w tych kwestiach.

W jaki sposób może pomóc adwokat rodzinny?

Zakres czynności, jakie może on podjąć na rzecz klienta, obejmuje m.in.:

 • doradztwo,

 • przygotowanie pozwu rozwodowego oraz innych pism procesowych czy opinii prawnych,

 • pomoc w zebraniu materiału dowodowego.

Wsparcie adwokata z naszej Kancelarii w Gdyni jest możliwe jeszcze przed wniesieniem pozwu czy złożeniem wniosku inicjującego postępowanie sądowe, jak również w trakcie jego trwania. Zakres prowadzonych przez prawników spraw jest bardzo szeroki. Prowadzimy postępowania m.in. o rozwód, separację i podział majątku wspólnego, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz alimenty.

Adwokat rodzinny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich powierzonych mu przez Klienta informacji. Ponadto w każdej sprawie powinien przedstawić danej osobie rozwiązania zgodne z przepisami.

Jesteś zainteresowany
usługą?

Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Tomasz Janik

ul. Abrahama 5A/3
81-352 Gdynia
Numer rachunku bankowego:
85 1950 0001 2006 0581 5654 0002
(Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)

  Napisz do nas