Prawo gospodarcze i handlowe

Kompleksowa obsługa prawna firm w Gdyni – stała lub doraźna

Kancelaria adwokacka prowadzona przez adwokata Tomasza Janika wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zapewnia kompleksową obsługę prawną firm na terenie Gdyni. Doradztwo prawne dotyczy wszystkich aspektów prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej –
w różnych branżach.

Specjalizujący się w tych kwestiach prawnik za każdym razem rzetelnie zapoznaje się ze specyfiką i charakterem biznesu Klienta. Dzięki temu dostosowuje świadczoną pomoc prawną do jego indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

Reprezentacja w sądowych postępowaniach rejestrowych

Rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonywania stosownych zmian, w tym przygotowywanie dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej

Reprezentacja

W cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych postępowaniach sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Reprezentacja

W postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych,
w szczególności przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
w imieniu dłużnika oraz wierzyciela, zgłoszeń wierzytelności, reprezentacja
w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Przygotowywanie umów

Przygotowywanie projektów umów oraz statutów spółek, uchwał, regulaminów oraz dokumentów wewnętrznych. Przygotowywanie projektów umów handlowych

Doradztwo

Bieżące doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, w tym przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej

Obsługa spółek

Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego oraz przygotowywanie projektów umów dotyczących sprzedaży udziałów i akcji

Obsługa prawna firm z Gdyni może odbywać się w formie stałej lub doraźnej współpracy.

Korzystanie ze stałej obsługi prawnej firm to nieprzerwana kontrola nad rozwojem biznesu we wszystkich aspektach działalności. To również – w ostatecznym rozliczeniu – niższe koszty dla zleceniodawcy oraz szybsze działanie – firma zyskuje pierwszeństwo nad Klientami, którzy powierzają kancelarii jednorazowe zlecenia. Stała obsługa prawna to także ciągły dostęp do kontaktu z adwokatem w każdej nurtującej kwestii.

Są jednak Klienci, którym wystarczy tylko doraźny kontakt w tej kwestii, gdyż prowadzona przez nich działalność nie wymaga stałej współpracy z kancelarią. Wówczas pomoc prawna udzielana jest na podstawie jednorazowych zleceń i tak też rozliczana.

Zarówno stała, jak i doraźna obsługa prawna firm znajduje się w ofercie kancelarii, a jej wybór uzależniony jest od potrzeb zleceniodawcy. Świadczona jest zarówno w siedzibie Klienta, jak i w kancelarii. Adwokat stający się pełnomocnikiem przedsiębiorcy odciąża go w wielu kwestiach. Reprezentuje w różnego rodzaju instytucjach, urzędach czy na sali sądowej. Otwarte i kreatywne podejście do problemów prawnych pozwala je szybko rozwiązać. Efektywna obsługa prawna firm, jak i sam outsourcing tego typu usług, jest dziś zjawiskiem modnym oraz pożądanym przez wielu właścicieli przedsiębiorstw.

Rzetelnie prowadzona obsługa prawna firm na terenie Gdyni to jeden z elementów, który wpływa na rozwój przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stała kontrola specjalisty w dziedzinie prawa gospodarczego czy handlowego pozwoli maksymalnie wyeliminować konsekwencje prawne czy finansowe
w działalności danego podmiotu.

Jesteś zainteresowany
usługą?

Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Tomasz Janik

ul. Abrahama 5A/3
81-352 Gdynia
Numer rachunku bankowego:
85 1950 0001 2006 0581 5654 0002
(Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)

    Napisz do nas