Prawo pracy

Reprezentacja interesów pracowników
i pracodawców

pracownik prawo pracy Gdynia
Jedną z dziedzin prawa, którą zajmuje się na co dzień kancelaria w Gdyni jest prawo pracy.
Z jej usług skorzystać mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, których interesy zostały naruszone i potrzebują prawnego wsparcia. Dla tych pierwszych prawnik opracowuje i konsultuje dokumentację pracowniczą (m.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy
i wynagradzania) oraz prowadzi procesy z zakresu prawa pracy.

Oprócz tego pomaga w negocjacjach z pracownikami lub ich przedstawicielami w kwestiach spornych. Zapewnia też profesjonalną obsługę prawną w wielu innych tematach.

Dla pracowników w zakresie prawa pracy kancelaria świadczy m.in. porady prawne oraz oferuje wsparcie na etapie procesów sądowych, dzięki którym mogą odzyskać należne im świadczenia pracownicze oraz wywalczyć respektowanie ich praw. Mobbing, sprawy związane
z odszkodowaniem, odwołania od wypowiedzenia umowy
o pracę czy ustalenie stosunku pracy to część zagadnień, jakie można powierzyć prawnikowi specjalizującemu się
w prawie pracy.

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

Reprezentacja

W postępowaniach sądowych dotyczących wynagrodzenia za pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, nieuzasadnionego lub niezgodnego
z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika, wypadku przy pracy, sprostowania świadectwa pracy

Przygotowywanie umów

Przygotowywanie projektów umów o pracę, umów zlecenia oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym

Przygotowywanie dokumentów

Przygotowywanie projektów dokumentów stanowiących wewnętrzne normy prawa pracy, w szczególności regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Opinie prawne

Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie umów o zakazie konkurencji

Relacje zawodowe pomiędzy powyższymi regulowane są określonymi przepisami. Jedną z dziedzin, którą zajmuje się na co dzień Kancelaria w Gdyni, jest prawo pracy. Do jego przestrzegania zobowiązani są zatrudniający,
a zatrudniani z kolei powinni mieć zapewnione: bezpieczne i godne warunki zatrudnienia oraz ochronę swoich przywilejów w przypadku wystąpienia nieprawidłowości ze strony właściciela firmy.

Z usług radcy prawnego specjalizującego się w tym zakresie skorzystać mogą zarówno pracodawcy, jak
i pracownicy, których interesy zostały naruszone i potrzebują w tym zakresie wsparcia. Jest on zobowiązany do zachowania poufności w zakresie powierzanych mu przez nich informacji.

Przed podjęciem konkretnych czynności na rzecz Klienta, prawnik ustala stan faktyczny sprawy i analizuje dostępne informacje oraz przekazane dokumenty. Następnie przedstawia mu możliwe ścieżki postępowania
i formułowania roszczeń.

Pomoc prawnika dla pracodawców

Na czym ona polega? Prawnik, którego specjalizacją jest prawo pracy, opracowuje i konsultuje dokumentację pracowniczą (m.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania) oraz prowadzi procesy sądowe. Oprócz tego pomaga w negocjacjach z pracownikami lub ich przedstawicielami w kwestiach spornych.

Zapewnia też profesjonalną obsługę prawną w wielu innych tematach. Na zlecenie pracodawców radca prawny może także przeprowadzić audyt dokumentacji pracowniczej czy przygotować dostosowane do konkretnych potrzeb procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Jak radca prawny może pomóc pracownikom?

Dla pracowników w zakresie prawa pracy radca prawny w Gdyni świadczy m.in. porady prawne oraz oferuje wsparcie na etapie procesów sądowych, dzięki którym mogą odzyskać należne im świadczenia pracownicze oraz wywalczyć respektowanie ich praw. Mobbing, sprawy związane z odszkodowaniem, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę czy ustalenie stosunku pracy to część zagadnień, jakie można powierzyć prawnikowi specjalizującemu się w prawie pracy.

Jesteś zainteresowany
usługą?

Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Tomasz Janik

ul. Abrahama 5A/3
81-352 Gdynia
Numer rachunku bankowego:
85 1950 0001 2006 0581 5654 0002
(Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)

    Napisz do nas