Podział majątku Gdynia

Sprawny podział majątku w Gdyni – pomoc adwokata

Podział majątku - osoba decydujaca o rozdaniu pieniędzyKompleksowe prowadzenie spraw przez adwokata Tomasza Janika, które dotyczą podziału majątku w Gdyni, to jedna ze specjalności kancelarii prawnej. Dotyczyć one mogą zarówno majątku małżeńskiego, jak i tego, który powstał na skutek utworzenia spółki cywilnej. Mieszkanie, samochód, wierzytelności, udziały w firmie czy w spółce – to przykładowe rzeczy, jakich w ciągu trwania małżeństwa mogą dorobić się małżonkowie.

W momencie ich formalnego rozstania konieczny jest podział tego majątku i rozliczenie wszystkich nakładów
z majątku wspólnego małżonków na ich osobiste oraz środków, jakie pochodziły z majątków osobistych (czyli przed zawarciem małżeństwa) na ich wspólny. Podział majątku może nastąpić podczas rozprawy rozwodowej lub w postępowaniu nieprocesowym. W pierwszym przypadku jest to uzależnione od tego, czy w ocenie sądu ta kwestia nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Warunkiem jest też zgodność małżonków co do sposobu podziału majątku. W przypadku kwestii spornych rozwiązaniem może być ustanowienie rozdzielności majątkowej i podzielenie majątku przed rozwodem. Można też poczekać na orzeczenie rozwodu i zrobić podział majątku później.

Jesteś zainteresowany
usługą?

Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Tomasz Janik

ul. Abrahama 5A/3
81-352 Gdynia
Numer rachunku bankowego:
85 1950 0001 2006 0581 5654 0002
(Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)

    Napisz do nas