Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe Gdynia

Rozpad małżeństwa to trudne doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych osób. Skrajne emocje oraz stres są nierozerwalnym elementem każdego rozwodu. Pomoc profesjonalistów jest w takich sytuacjach nieoceniona – to oni bowiem potrafią spojrzeć na sprawę obiektywnie. Dobry adwokat udzieli wsparcia merytorycznego, pomoże skompletować wymaganą dokumentację oraz zaplanuje przebieg rozprawy zgodnie
z oczekiwaniami Klienta.

Prawnik rozwody Gdynia

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę – prowadzimy sprawy rozwodowe od lat, dlatego doskonale wiemy, jak należy przygotować się do rozprawy i rozwiązać trudne kwestie sporne pomiędzy rozstającymi się małżonkami. Nasi adwokaci umożliwiają ograniczenie zaangażowania Klienta w formalności, minimalizując konieczność jego udziału w działaniach prawnych. Dzięki temu rozwód nie staje się czynnikiem stresogennym, a cały proces odbywa się w sposób komfortowy dla stron. Adwokat rozwodowy specjalizuje się w następujących czynnościach:

  • prowadzenie spraw rozwodowych za porozumieniem stron (bez orzekania o winie) oraz z orzekaniem o winie jednego współmałżonka,
  • ustalanie władzy rodzicielskiej i szczegółowych kwestii opieki nad dziećmi,
  • sprawy alimentacyjne i podział majątku.

Pozew rozwodowy musi zawierać określone punkty i powinien być stworzony według ustalonego wzorca. Jest istotną bazą dla dalszego postępowania w procesie, dlatego tak ważne jest jego staranne skonstruowanie i uwzględnienie newralgicznych informacji. Należy umieścić w nim rzeczowe argumenty oraz konkretne dane, które ułatwią sądowi rozpatrzenie sprawy, a co za tym idzie – przyspieszą ostateczną decyzję w kwestii rozpadu związku małżeńskiego. Z tego powodu najlepiej jest zlecić przygotowanie tego dokumentu specjaliście – prawnik rozwodowy upora się
z tym zadaniem bardzo szybko, a napisany przez niego pozew będzie merytoryczny oraz zgodny z obowiązującymi wytycznymi.

Należy również pamiętać o konieczności dołączenia niezbędnych zaświadczeń i załączników. Nietrudno pogubić się w nadmiarze formalności, dlatego wiele osób zgłasza się w tej sprawie do kancelarii adwokackiej.

Adwokaci Gdynia rozwody

Każda sprawa rozwodowa jest inna, podobnie jak strony biorące
w niej udział. Niedopuszczalne jest działanie według utartych sposobów. Adwokat rozwodowy musi wziąć pod uwagę argumenty Klienta, jego oczekiwania oraz poznać konkretną sytuację. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań ułatwia stworzenie pozwu i planowanie przebiegu rozprawy, jednak każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Nasza kancelaria angażuje się
w wykonywane działania i zawsze stara się uzyskać wieloaspektowy wgląd w dany problem. Pomaga to przewidzieć kroki drugiej strony
i zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych oskarżeń.

Częstym wyzwaniem, z jakim spotykają się adwokaci rozwodowi w Gdyni, jest unikanie wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Udział w zapewnieniu bytu potomstwu jest nieodłączną powinnością obojga rodziców, jednak niejednokrotnie powielany jest schemat myślenia, że ciąży on wyłącznie na osobie,
u której dziecko mieszka. Zdajemy sobie sprawę z trudności
w egzekwowaniu należnych alimentów, dlatego już na etapie pisania pozwu o rozwód określamy ich wysokość, a także pomagamy uzyskać ich zasądzenie podczas rozprawy.

Równie kłopotliwą kwestią, która także wzbudza wiele emocji
w stronach, jest podział majątku. Powierzając swoją sprawę rozwodową doświadczonym adwokatom, Klienci unikają udziału w rozwiązywaniu spornych tematów, co minimalizuje ich stres.

Obiektywne podejście, znajomość podstaw merytorycznych
i regulacji prawnych pozwalają ograniczyć długość trwania procesu rozwodowego i osiągnąć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Jednocześnie zawsze priorytetem są dla nas oczekiwania
i wymagania Klienta, który korzysta z usług kancelarii i to jego interesy mamy na uwadze, przygotowując pozew oraz reprezentując go przed sądem.

Adwokat rozwodowy Gdynia

Działająca na terenie Gdyni Kancelaria Adwokacka prowadzona przez Tomasza Janika specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Ofertę naszych usług kierujemy m.in. do małżonków, którzy chcą wziąć rozwód. Oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem prawnik szczegółowo analizuje przedstawione mu okoliczności. Dzięki temu w każdej sytuacji jest w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie problemu. Nasi adwokaci udzielają Klientom fachowych porad prawnych oraz biorą na siebie odpowiedzialność za reprezentowanie ich interesów w toczących się przed sądem postępowaniach rozwodowych. Na życzenie małżonków prowadzą też negocjacje z prawnikami drugiej strony. Ustalenie w trakcie mediacji takich kwestii jak podział majątku czy zasady sprawowania opieki nad dziećmi umożliwia zakończenie całej sprawy już po pierwszej rozprawie. Adwokat rozwodowy z naszej kancelarii przygotowuje pisemną ugodę, której treść odpowiada wszelkim wymogom formalnym. Do zakresu jego obowiązków zalicza się także przygotowywanie pozwów o rozwody i separację,
a także wniosków o przyznanie alimentów w określonej wysokości na małoletnie potomstwo, a niekiedy również na byłego współmałżonka.

Sprawy rozwodowe Gdynia

Klienci naszej kancelarii z siedzibą w Gdyni mogą liczyć na kompleksowe wsparcie niezależnie od tego, na jakim etapie obecnie znajduje się ich postępowanie rozwodowe. Prawnik pomaga im
w podjęciu decyzji odnośnie do tego, czy w danej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest rozwód, czy też separacja. Na życzenie rozstających się małżonków wyjaśnia im także, na czym polega różnica pomiędzy tymi środkami prawnymi.

Adwokat rozwodowy wspiera Klienta w zbieraniu materiału dowodowego świadczącego o winie współmałżonka za trwały
i nieodwracalny rozkład pożycia w ich związku. W kontakcie ze specjalistą zaleca się pełną szczerość w przekazywaniu informacji, które mogą mieć wpływ na przebieg procesu. Trzeba mieć świadomość, że prawnik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, dlatego osoby korzystające z jego usług nie muszą obawiać się ujawnienia intymnych szczegółów dotyczących ich małżeństwa.

Wszczęcie sprawy o rozwód zwykle jest możliwe dopiero po uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 600 zł. W określonych przypadkach nasi prawnicy podejmują się jej wniesienia w imieniu małżonka korzystającego z usług kancelarii. Adwokaci specjalizujący się w reprezentowaniu interesów Klientów
w postępowaniach o rozwody wnioskują również o zwolnienie tych osób z konieczności zapłacenia tej kwoty, jeśli zaistnieją ku temu określone przesłanki (np. trudna sytuacja materialna strony).

Mamy świadomość, że sprawy rozwodowe to doświadczenie, które nie jest przyjemne dla żadnego ze współmałżonków. Dlatego dokładamy starań, aby możliwie jak najszybciej ustalić wszelkie kwestie związane z podziałem majątku, opieką nad dziećmi oraz zabezpieczeniem kontaktów z nimi przez rodzica mieszkającego na co dzień w innym miejscu. Nasz prawnik rozwodowy dba o to, aby wszystkie wnioski i pisma procesowe trafiały do sądu z zachowaniem obowiązujących terminów.

Profesjonalny adwokat rozwodowy to osoba, z której wsparcia można skorzystać niezależnie od tego, jakie relacje panują pomiędzy rozstającymi się małżonkami. Prawnik z naszej kancelarii wyjaśnia Klientom wszelkie wątpliwe kwestie oraz pomaga w polubownym rozwiązaniu sporów.