Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Janik

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne należą do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez sądy w Polsce. Prawo rodzinne jest bardzo delikatną materią. To zapis praw i obowiązków w tak ważnych kwestiach, jak np. rodzina, małżeństwo czy sprawowanie opieki nad dzieckiem. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Gdyni specjalizuje się również i w tym zakresie prawa. Oferuje szeroki zakres pomocy Klientom, którzy stoją przed ważnymi decyzjami życiowymi. Mogą oni liczyć ze strony adwokata na reprezentację w sprawach o:

 

 • rozwód: m.in. przygotowanie pozwu, pomoc w gromadzeniu materiałów dowodowych, udział w mediacjach i negocjacjach małżonków,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • uznanie skuteczności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.

 

Ponadto podejmujemy się zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych w sprawach alimentacyjnych oraz dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny. Dotyczyć one mogą zarówno zasądzenia alimentów m.in. na dziecko, żonę, męża, ich podwyższenia lub obniżenia, bądź też uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

 

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje również interesy Klientów w sprawach sądowych dotyczących:

 • kontaktów z dziećmi,
 • ustalenia miejsca pobytu dzieci,
 • władzy rodzicielskiej: jej przyznania, pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia,
 • rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka,
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa,
 • ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • podziału majątku wspólnego małżonków i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • ubezwłasnowolnienia, opieki i kurateli oraz adopcji.

 

Ponadto adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym przygotowuje na zlecenie Klientów opinie prawne, projekty umów oraz udziela porad prawnych w zakresie praw majątkowych małżonków. Dotyczy to także doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa oraz po jego rozwiązaniu. Oprócz tego zajmujemy się przygotowywaniem projektów porozumień wychowawczych.

 

W interesie Klienta

Każdy problem, z jakim trafia do nas Klient, jest zawsze dokładnie analizowany. Przedstawiamy możliwe rozwiązania prawne, ryzyka, jakie mogą wystąpić oraz skutki prawne. Rozwód, separacja czy walka o prawa rodzicielskie oraz inne sprawy, jakie mieszczą się w zakresie prawa rodzinnego, są trudnymi doświadczeniami. Staramy się wspierać Klientów w przejściu tego trudnego okresu nie tylko na drodze prawnej. Analizujemy sytuację bez emocji, dzięki czemu możemy maksymalnie chronić Klienta i zadbać o to, aby nie dopuścić do błędów. Naszym celem jest efektywne działanie w interesie reprezentowanej strony. Jeśli nie uda się załatwić jakiejś kwestii na etapie negocjacji czy mediacji, wówczas dopełniamy wszelkich starań, aby w sądzie zapadło orzeczenie jak najbardziej satysfakcjonujące Klienta. W zakresie spraw podlegających prawu rodzinnemu dysponujemy doświadczeniem, co z pewnością ułatwia nam poruszanie się w tych kwestiach.

Benignius
leges
interpretandae
sunt, quo
voluntas
earum
conservetur

Adres:

ul. Starowiejska 58/6

81-356 Gdynia

Kontakt:

+48 609 609 717

t.janik@tomasz-janik.pl