Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Janik

Odszkodowania powypadkowe

Odzyskiwanie należnych świadczeń

 

Wypadki drogowe, powietrze, wodne, w pracy zdarzają się każdego dnia. Najczęściej są to zdarzenia komunikacyjne - potrącenia, kolizje czy też znacznie poważniejsze w skutkach zdrowotnych i materialnych sytuacje. Z tego tytułu osoby poszkodowane w wypadkach mogą starać się o przysługujące im odszkodowanie. Nie zawsze jednak firma ubezpieczająca jest skłonna do jego wypłaty, nie uznaje roszczeń lub odmawia uznania ich części, albo zaniża kwotę należnego świadczenia, tłumacząc że jest to „kwota ostateczna” lub „maksymalna”, jaką może zaproponować. Od tej decyzji jednak zawsze można się odwołać. Profesjonalna kancelaria adwokacka, która zajmuje się odszkodowaniami powypadkowymi na terenie Gdyni m.in. z OC sprawcy to adres, pod którym można szukać pomocy. Przy wsparciu prawnika można starać się wywalczyć pieniądze, które będą satysfakcjonować klienta. Na skutek wypadku najczęściej ponosi się obrażenia zdrowotne zwykłe/średnie (uszkodzenie ciała lub roztrój zdrowia trwa od 7 do 28 dni) lub ciężkie (uszkodzenia ciała powyżej 28 dni - utrata np. wzroku, słuchu, mowy, całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, śmierć uczestnika zdarzenia itp.). Odszkodowanie powypadkowe powinno być więc adekwatne do skutków wypadku oraz kwoty ubezpieczenia. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają stanowić rekompensatę za:

  • obrażenia ciała,
  • roztrój zdrowia,
  • koszty leczenia,
  • koszty wizyt lekarskich,
  • koszty dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych,
  • koszty opieki zdrowotnej nad poszkodowanym,
  • koszty zakupu leków, opatrunków i pomocy medycznej,
  • koszty dojazdu rodziny do osoby poszkodowanej,
  • inwalidztwo lub inne skutki, które ograniczają poszkodowanemu aktywność zawodową i prywatną,
  • straty mienia.

 

Dochodzenie odszkodowania powypadkowego za doznany uszczerbek na zdrowiu albo śmierć bliskiej osoby - mimo trudnej sytuacji - jest naturalną procedurą. Adwokat specjalizujący się w tej dziedzinie prawa jest osobą, która w imieniu klienta - jest w stanie odzyskać jego pieniądze, w najwyższej możliwej kwocie.

Benignius
leges
interpretandae
sunt, quo
voluntas
earum
conservetur

Adres:

ul. Starowiejska 58/6

81-356 Gdynia

Kontakt:

+48 609 609 717

t.janik@tomasz-janik.pl